Інноваційна діяльність

Сьогодні інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчого потенціалу людини, її спрямованості та самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і вирішення нгових завдань.

Враховуючи сучасні вимоги до виховання всебічно розвиненої особистості педагоги дошкільного закладу вивчають та впроваджують новітні педагогічні технології, авторські програми, що сприяють активізації, урізноманітненню освітньо-виховного процесу з дітьми.

Інноваційні технології, які використовують педагоги дошкільного закладу в роботі з дітьми
  • технологія особистісно орієнтованої розвивальної освіти;
  • технологія інтегрованого навчання та виховання;
  • технологія індивідуалізації та диференціації освітнього процесу;
  • технологія гуманізації освітнього процесу;
  • здоров'язбережувальні технології (впровадженняпрофілактичних(різні види самомасажу, ходіння по «доріжках здоров'я», загартувальні процедури тощо),профілактично-лікувальних(фітотерапія, ароматерапія, вітаміно-терапія тощо),оздоровчих технологійтерапевтичного спрямування: арттерапія, пісочна терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, ігротерапія, художня гімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика, зорова гімнастика, коригувальна гімнастика тощо; валеологізація освітнього процесу);
  • ігрові технології;
  • інформаційно-комунікаційні технології.
Спадщина Сухомлинського Автор – В.Сухомлинський ( Вихователі старших груп)

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

- Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку "Казкова фізкультура" М.Єфименко (інструктор з фізичної культури - Петренко Ліля Степанівна);

Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

«Дошкільнятам освіта сталого розвитку» Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Поментун (Вихователі груп "Ягідка", "Дзвіночок", "Калинка", "Сонечко")

Суть курсу. Навчання дітей охороні навколишнього середовища на основі освіти сталого розвитку.

Інтегрований курс "Культура добросусідства" (Вихователі групи "Сонечко")

Суть курсу: виховання любові до рідного краю, виховання основ духовної культури, формування морально-етичного ставлення: до сім'ї, рідного будинку, міста (села чи селища), Батьківщини; до природи рідного краю; до мови, історії й культурної спадщини свого народу й людей, серед яких мешкає дитина; спонукання дитини до прояву співчуття, дбайливого ставлення, уважності до рідних і близьких людей, до друзів і однолітків, зокрема представників різних національностей і релігій, до тих, хто піклується про неї в дитячому садку, вдома, хто сам потребує її уваги; виховання шанобливого ставлення до людей і результатів їх праці, рідної землі, державної символіки й етнічних символів, традицій, до державних і релігійних свят; виховання шанобливого ставлення не тільки до своєї етнічної групи, але й пошани, симпатії, добрих почуттів до людей інших національностей, почуття власної гідності й толерантності; ознайомлення з особливостями мови, побуту і традиціями людей, що мешкають на Київщині, зокрема із сімейними й релігійними звичаями, народним етикетом, традиціями гостинності; навчання етики міжнаціонального спілкування й «культури миру»

Методика розвивального читання Л.В. Шелестової (вихователі груп "Білочка", "Ластівка").

Суть технології. Методика "Розвивальне читання" Людмили Шелестової не лише навчає дошкільнят читати, а й розвиває у них мислення, словниковий запас, дрібну моторику,уявлення про ​навколишній світ. Для вивчення однієї букви пропонується 5 — 6 завдань із використанням різних видів діяльності, із залученням ілюстративного та природного матеріалу. Кожне завдання — новий вид діяльності: малювання, вирізання, конструювання, ліплення, пересування у просторі тощо.

Методика використання схем-моделей у лексично - граматичній роботі Автор - Крутій К. (Вихователі груп "Білочка", "Росинка", "Червона Шапочка")

Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 40 розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розвязання винахідницьких завдань. Автор - Альтшуллер Г. (Вихователі старших груп)

Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 422

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.